1-on-1 Coaching

Wybrane doświadczenia 2020/2021

„Badanie i ocena funkcjonującej w ramach Funduszu Sprawiedliwości Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz rekomendacje w zakresie tworzenia Sieci”. Projekt wieloetapowy, łączący techniki jakościowe i ilościowe, zrealizowany w ramach współpracy z partnerem strategicznym Bluehill na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2021. 

Projekt doradczo-badawczy

„Warsztaty PsyCap – których celem było zwiększenie poziomu kapitału psychologicznego w grupie pracowników fizycznych i umysłowych w wieku 50+. Projekt zrealizowany dla Centralnego Instytutu Ochrony Pracy; 22 spotkania warsztatowe zrealizowane w okresie październik – grudzień 2021.

Projekt szkoleniowy

„Ocena przygotowania Centrali UKE i wybranych Delegatur do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami”. Projekt realizowany na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w okresie październik – grudzień 2021.

Projekt o charakterze eksperckim

„Trudny pacjent oraz radzenie sobie ze stresem”. Projekt zrealizowany dla Szpitala Specjalistycznego im. prof. E. Michałowskiego MED Holding S.A.; 15 warsztatów szkoleniowych dla 150 pracowników medycznych i personelu pomocniczego.

Projekt szkoleniowy

„Model biznesowy zarządzania relacjami z Klientem Krajowej Administracji Skarbowej” zrealizowany we współpracy z partnerem strategicznym Bluehill. Projekt wieloetapowy, łączący prace analityczne, warsztaty i prace koncepcyjne. Projekt realizowany w latach 2020-2021.

Projekt doradczy

„Badanie Tajemniczego Klienta w sieci placówek własnych i franczyzowych” dla Banku Millennium S.A. zrealizowane w roku 2020 i 2021.

Projekt badawczy

Szkolenia wzmacniające komunikację i relację między pracownikami i pacjentami oraz warsztat strategiczny dla Pionu Medycznego firmy LuxMed S.A. Cykl spotkań realizowanych przez cały 2021 rok.

Projekty szkoleniowe i doradcze

Projekty szkoleniowe podnoszące bezpieczeństwo pracy w kontaktach z klientami realizowane dla jednostek administracji i jednostek oferujących pomoc osobom pokrzywdzonym, potrzebującym wsparcia, m.in. dla Urzędu Miasta Rybnik, Urzędu Miasta Wałbrzych, Urzędu dzielnicy Żoliborz, m.st. Warszawa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

Projekty szkoleniowe

Wybrane Inicjatywy w których uczestniczymy