Typography

Laboratorium Doświadczeń

LabDos to doświadczona organizacja, która łączy w sobie firmę szkoleniową oraz działalność konsultingowo – badawczą. Transferujemy wiedzę ze świata analiz i badań do świata biznesu budując pozytywne doświadczenia klientów. Opieramy się na skandynawskim podejściu do kultury korporacyjnej, tzn. nie tworzymy sztucznego dystansu na linii klient – organizacja. Nasze relacje opierają się na zaufaniu, otwartości i wzajemnym szacunku. Na każdym etapie prac czerpiemy z istoty pracy zespołowej, angażując zarówno własne zasoby, jak i zapraszając do współpracy zewnętrznych ekspertów. Nasi współpracownicy to osoby charakteryzujące się potrzebą ciągłego rozwoju oraz chęcią uczestnictwa w licznych inicjatywach, również społecznych. Ich wiedzę i doświadczenie można śledzić w licznych publikacjach, webinarach i podcastach branżowych.

Nasz kapitał

20

Lat doświadczeń w branży szkoleniowo- doradczej

13

Akcji i inicjatyw społecznych wspierających osoby wykluczone

5

Autorskich aplikacji i systemów do analizy i prezentacja danych

457

Klientów z kluczowych branż na rynku polskim i zagranicznym

190

Publikacji, webinarów, podcastów o tematyce branżowej

10

Trenerów mających uprawnienia i międzynarodowe certyfikaty w obszarach customer experience, kapitału psychologicznego, Design Thinking, technik samoobrony

Ze Szwecji do Polski

Polskę i Szwecję dzieli jedynie 200 km, ale zapewniam, że w dziedzinie biznesu dzielą nas niekiedy całe lata świetlne. Szwedzi cenią swój czas, są precyzyjni i punktualni. Do rozmów biznesowych podchodzą w sposób metodyczny, a raz podjęte decyzje szybko wdrażają w życie. W wielu szwedzkich firmach wszechobecne są takie wartości jak: egalitaryzm, różnorodność, zaufanie, przyjaźń, zaangażowanie oraz work-life balance. Podejście to jest bliskie zarówno mnie jak i moim pracownikom. Na kanwie szwedzkich wartości zbudowaliśmy dla Państwa #Laboratorium Doświadczeń. Firmę uczciwą, rzetelną, dbającą o ludzi i otaczający ich świat. 

agata Skoczkowska

Holistyczne podejście do biznesu

Skuteczność

Jesteśmy przekonani, że skuteczność naszych konsultantów, trenerów, ekspertów, pozwala klientom rozwinąć wiodącą pozycję w zakresie innowacji, motywacji, badań i rozwoju. Aktywnie uczestniczymy wraz z naszymi klientami w zapewnianiu ich konkurencyjności. Wysoki poziom wiedzy, umiejętności, cechy ludzkie i relacyjne naszych pracowników pozwalają klientom na realizację wymagających celów.

Świadomość

Wszyscy mamy obowiązek być świadomymi i uważni na to co nas otacza. Musimy wykorzystać nasz ludzki i intelektualny potencjał, aby przyczynić się do lepszego świata. Swoją pracą przyczyniamy się do zwiększenia umiejętności relacyjnych i komunikacyjnych wszystkich wokół nas. Przekonania … Energia … Talenty … Umiejętności … Obowiązki … Motywacje … Ludzkość!

Partnerstwo biznesowe: sektor publiczny

Wspólnie z firmą Bluehill, liderem projektów strategicznych dla sektora publicznego, zmieniamy nasze otoczenie, tworzymy nowe strategie i plany biznesowe dla jednostek centralnych i lokalnych, poprawiamy jakość życia obywateli. Motto naszej współpracy to: Transform Governance, Empower Citizens.

www.bluehill.pl

Partnerstwo biznesowe: Realizacja badań

Wspólnie z firmą Inspiro Team, jednym z liderów realizacji badań w sektorze publicznym i komercyjnym realizujemy projekty związane z obsługą klienta, satysfakcją pracowników czy też oceną rozwiązań produktowych dedykowanych osobom wykluczonym.

inspiro.team 

Wybrani klienci

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Gdzie można nas znaleść?